Op onze school werken we met klassenouders. Per groep zijn er twee ouders die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. De klassenouders worden telkens voor een jaar aangesteld.