Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet.

Tijl Uilenspiegel. Deze personage staat voor een leven vol plezier, grenzen verkennend en de uitdaging zoekend. Onze basisschool maakt de naam ‘Tijl Uilenspiegel’ waar. We staan voor eigenheidbetrokkenheid en saamhorigheid. Kinderen en hun ouders komen graag naar onze school toe.

Een 
enthousiast en energiek team biedt hedendaags onderwijs: professioneeltoekomstgericht en met ruimte voor vernieuwing. De leerlingen zitten in leeftijdsgroepen bij elkaar en krijgen leerstof op niveau. We bieden de kinderen overzichtrust en ruimte. Er is aandacht voor cultuuronderwijsburgerschapsvorming en
sport & spel. Denk hierbij aan onze unieke jaarlijkse bosdag.

Tijl Uilenspiegel. Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet.