Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht.
Wat betekent 'Passend Onderwijs"? Wat ga ik er als ouder van merken? Wat moet ik weten? Daarover wil het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland u informeren.
Meer informatie kunt u op de website van het samenwerkingsverband vinden.
http://www.swv-peelland.nl/
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband Helmond-Peelland (PO 30-08) tezamen, vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio.
 
Basisondersteuning
De basisondersteuning is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De basisondersteuning is gebaseerd op de domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten
Stichting PRODAS heeft het minimum niveau van zorg binnen het bestuur in een notitie vastgelegd. Hierin worden  acht leerling types beschreven, met bijbehorend leerkrachtgedrag en condities waaraan voldaan moet worden 
 
Extra ondersteuning
De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties is extra ondersteuning nodig.
 
Om deze in beeld te brengen, neemt de Intern begeleider in overleg met de leerkracht contact op met een deskundige. Dit kan een orthopedagoog zijn, of een ambulant begeleider van het Expertisecentrum de Brigantijn. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren.
Deze ondersteuning kan variŽren van lichte, preventieve ondersteuning tot zware ondersteuning (zoals een arrangement op de basisschool of verwijzing naar een S(B)O).
Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd door de basisschool.  


Bovenstaande vindt plaats binnen de structuur van de vijf niveaus van zorg:
Niveau 1: zorg op groepsniveau
Niveau 1+: verrijking voor de plusgroep
Niveau 2: extra zorg op groepsniveau
Niveau 3: extra zorg op schoolniveau na intern onderzoek.
Niveau 4: extra zorg op school waarbij een externe specialist is betrokken.
Niveau 5: Verwijzing naar S(B)O