Ik sta voor flexibiliteit, denken in kansen, samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid, energie en interesse. Mijn werkwijze kenmerkt zich door daadkracht en het zien en denken in kansen. Ik ga uitdagingen aan en wanneer nodig ga ik ook de confrontatie aan. Ik luister naar ouders, collega’s en de leerlingen. De informatie die zij geven gebruik ik om het onderwijs nog beter vorm te geven. Meestal zie je me met een lach op m’n gezicht, met een opgeruimd humeur en gericht op de toekomst.

                                                                                                    
Helen Senior                       
directeur
mail to: helen.senior@prodas.nl 

 
 

     
                         
                                                                     
                                                                     
Binnen het kleuteronderwijs geef ik op een zodanige wijze vorm aan de themavoorbereidingen dat de eigen creativiteit en inbreng van de kinderen steeds meer ruimte en vorm kan krijgen. Dit met het oog op een optimale ontwikkeling. De eigen creativiteit en inbreng van de kinderen is terug te zien in de aankleding van het lokaal, in het werk van de kinderen, in de uitwerking van het thema en de betrokkenheid van de kinderen. We zijn er nog niet, maar we hebben plezier om ons doel te bereiken.


Eri van de Beek                      
leerkracht groep 1/ 2 A
mail to: eri.vandebeek@prodas.nl

De leerlingen leren spelenderwijs. Ik stel een doel waar ze aan werken. Dit doen ze op een leuke manier: ze hebben plezier in wat ze doen. De doelen staan vrij vast, de uitwerking kan wisselen: aansluiten op belevingswereld, interesse, thema etc. De precieze uitwerking kan zelfs ter plekke nog vanuit de kinderen komen. Zelf ben ik positief en straal ik plezier uit, dit nemen de kinderen over.

                                                                                                  
Ine van der Zwaan  
                                                                                                  leerkracht groep 4
                                                                                      mail to: ine.vanderzwaan@prodas.nl


De kinderen komen lachend naar binnen en gaan lachend naar huis. Ik straal het plezier zelf uit en zorg ervoor dat kinderen plezier houden. Dit doe ik door ze uit te dagen en extra te helpen waar nodig. En dit doe ik door mét ze te spelen en te leren.
                                                                                                            

 

Frank Bruijstens
                                                                                        leerkracht groep 8 
                                                                                         mail to: frank.bruijstens@prodas.nl

Kinderen leren (zowel didactisch als pedagogisch) als ze zich veilig voelen en als ze plezier hebben. Bij mij in de groep zie je dit terug door aandacht voor de kinderen, individueel en als groep. Ik bied de kinderen de uitdaging en begeleiding die ze nodig hebben. Dit doe ik als juf niet alleen, maar samen met de kinderen. Hoe? Door gesprekken, een compliment, een grapje en een lach.


Esther Matheij                        
leerkracht groep 2/3
mail to: esther.matheij@prodas.nl


Ik zorg voor een goede en veilige sfeer in de klas. Elke morgen begroet ik elk kind en de kinderen elkaar. We beginnen de week met een liedje of dansje. Elke week spreken we samen af welk doel we hebben en wat de beloning is. We benadrukken het positieve naar elkaar door middel van complimenten en een pluim. Ik ga uit van het kind en zijn capaciteiten en benadruk de vooruitgang met complimenten. Hierdoor heeft het kind zelfvertrouwen, is trots en groeit het als mens.

Jolanda van den Elzen  
leerkracht groep 4
mail to: jolanda.vandenelzen@prodas.nl

Ik zie de kinderen als ze binnenkomen. Ik verwelkom ze met een ‘goedemorgen’ en bied hen een luisterend oor. Ik ben hun begeleider en ondersteuner bij het werken, samen werken en bij conflicten. De kinderen brengen onderwerpen in en proberen zelf oplossingen te zoeken. Ik werk met complimenten, pluimen en stickers. Ik zie het goede in elk kind.

                                                                                                         
 

Gerda van Dam   
leerkracht groep 5
                                                                                           mail to: gerda.vandam@prodas.nl


 
Als leerkracht vind ik het belangrijk het beste uit anderen te halen en ook uit mezelf. Mijn uitgangspunt is: ‘energie geven, is energie krijgen!’. Kortom de wisselwerking tussen de groep en mezelf vind ik belangrijk. Woorden die bij mij passen zijn: ontspannen, opgewekt, luchtig, open en positief. 
   
                                                                                                                        Stephanie Maas     
                                                                              leerkracht groep 6  
                                                                                mail to: stephanie.maas@prodas.nlIk speel in op wensen van kinderen, binnen bepaalde grenzen. Door naar de kinderen te luisteren, bereik ik saamhorigheid en een goede sfeer. Dit maakt ook dat de concentratie daarna weer terug is bij de kinderen. En het zorgt voor betrokkenheid.

                                                                                                   

 
 
Helmine Wijnen      
                                                                                                   leerkracht groep 5 
                                                                                          mail to: helmine.wijnen@prodas.nl

In mijn klas vind ik het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen. Ik geef ruimte, luister en zie! Ieder kind is belangrijk en mag zichzelf zijn. Zelf heb ik veel plezier in wat ik doe en probeer door mijn enthousiasme en vrolijkheid dit ook over te brengen op mijn leerlingen. Door een andere draai aan lessen te geven, maak ik lessen leuker en zinvoller. Dit zorgt voor meer motivatie en enthousiasme. Samen werken we aan een geweldige toekomst!


Mieke Luijten                          
intern begeleider bovenbouw
mail to: mieke.luijten@prodas.nl                                                                            
 

Ik stel me flexibel en positief op. Ik geef kinderen de tijd en ruimte om zichzelf te zijn en om eigen keuzes te maken. Ik vind het belangrijk om samen plezier te maken!


Judith Tupker                        
onderwijsassistent
mail to: judith.tupker@prodas.nl
 
    

 
 
Ieder kind is creatief maar ieder kind uit dit weer op een andere wijze. De kinderen krijgen van mij een opdracht, binnen deze opdracht kunnen zij volledig hun eigen ei kwijt. Dit is iets wat ik erg belangrijk vind. Op het creaplein werken we aan verschillende domeinen, zowel tekenen, handvaardigheid, dans, drama, muziek en Relax Kids komen aan bod. Wat we doen is uitdagend en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.  


                               Nieke van der Sanden
                               Onderwijsassistent
                               mail to: nieke.vandersanden@prodas.nl


 
 
De sfeer in de klas vind ik erg belangrijk. Een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf ogen en kunnen zijn. Dit bereik ik door de kinderen positief te benaderen, gesprekjes met ze te hebben en door ze het gevoel te geven dat we samen moeten zorgen voor een fijne tijd.
Ieder kind heeft talenten en ieder kind is uniek. Als leerkracht wil ik deze talenten in kinderen ontdekken en helpen ontwikkelen, zodat ze trots kunnen zijn op wat ze kunnen en op wie ze zijn


                                                                                                                Hilde Berkers
                                                                                                                leerkracht groep 7
                                                                                                                mail to: hilde.berkers1@prodas.nl


Je fijn voelen in een groep en met plezier naar school toe gaan vind ik erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn in de klas en ieder kind is uniek. In de klas houd ik rekening met de verschillen tussen de kinderen en kunnen ze zijn wie ze zijn. 
Als er een goed pedagogisch klimaat in de klas heerst, dan komen de kinderen tot ontwikkelen. Dit doen we bij de kleuters themagericht en spelenderwijs, waardoor de kinderen leren door middel van spel.


Wilke Stiphout
Leerkracht groep 1/2 B
mail to: wilke.stiphout@prodas.nl


Met plezier naar school gaan en jezelf fijn voelen op school, vind ik erg belangrijk. In een groep besteed ik veel zorg en aandacht aan een goed pedagogisch klimaat. Zelf ben ik erg enthousiast en gedreven in hetgeen wat ik doe, dit probeer ik over te brengen op mijn leerlingen. Ik vind het fijn om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van een kind. Samen op zoek gaan naar interesses en talenten van het kind en deze mee ontwikkelen. Ik bied kinderen een luisterend oor en laat merken dat ieder kind zichzelf mag zijn. 
 


Karina Vervoordeldonk
Leerkracht groep 1/2 A en groep 4
mail to: karina.vervoordeldonk@prodas.nl