Ik sta voor flexibiliteit, denken in kansen, samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid, energie en interesse. Mijn werkwijze kenmerkt zich door daadkracht en het zien en denken in kansen. Ik ga uitdagingen aan en wanneer nodig ga ik ook de confrontatie aan. Ik luister naar ouders, collega’s en de leerlingen. De informatie die zij geven gebruik ik om het onderwijs nog beter vorm te geven. Meestal zie je me met een lach op m’n gezicht, met een opgeruimd humeur en gericht op de toekomst.

                                                                                                    

Helen Senior       
directeur
mail to: helen.senior@prodas.nl   
                         
                                                                     
                                                                     
Binnen het kleuteronderwijs geef ik op een zodanige wijze vorm aan de themavoorbereidingen dat de eigen creativiteit en inbreng van de kinderen steeds meer ruimte en vorm kan krijgen. Dit met het oog op een optimale ontwikkeling. De eigen creativiteit en inbreng van de kinderen is terug te zien in de aankleding van het lokaal, in het werk van de kinderen, in de uitwerking van het thema en de betrokkenheid van de kinderen. We zijn er nog niet, maar we hebben plezier om ons doel te bereiken.


Eri van de Beek                      
leerkracht groep 1/ 2 A
mail to: eri.vandebeek@prodas.nl


Je fijn voelen in een groep en met plezier naar school toe gaan vind ik erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn in de klas en ieder kind is uniek. In de klas houd ik rekening met de verschillen tussen de kinderen en kunnen ze zijn wie ze zijn. 
Als er een goed pedagogisch klimaat in de klas heerst, dan komen de kinderen tot ontwikkelen. Dit doen we bij de kleuters themagericht en spelenderwijs, waardoor de kinderen leren door middel van spel.


Wilke Stiphout
Leerkracht groep 1/2 C
mail to: wilke.stiphout@prodas.nl


Kinderen leren (zowel didactisch als pedagogisch) als ze zich veilig voelen en als ze plezier hebben. Bij mij in de groep zie je dit terug door aandacht voor de kinderen, individueel en als groep. Ik bied de kinderen de uitdaging en begeleiding die ze nodig hebben. Dit doe ik als juf niet alleen, maar samen met de kinderen. Hoe? Door gesprekken, een compliment, een grapje en een lach.


Esther Matheij                        
leerkracht groep 3
mail to: esther.matheij@prodas.nl


Ik zorg voor een goede en veilige sfeer in de klas. Elke morgen begroet ik elk kind en de kinderen elkaar. We beginnen de week met een liedje of dansje. Elke week spreken we samen af welk doel we hebben en wat de beloning is. We benadrukken het positieve naar elkaar door middel van complimenten en een pluim. Ik ga uit van het kind en zijn capaciteiten en benadruk de vooruitgang met complimenten. Hierdoor heeft het kind zelfvertrouwen, is trots en groeit het als mens.

Jolanda van den Elzen  
leerkracht groep 3/4
mail to: jolanda.vandenelzen@prodas.nl


De sfeer in de klas vind ik erg belangrijk. Een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf ogen en kunnen zijn. Dit bereik ik door de kinderen positief te benaderen, gesprekjes met ze te hebben en door ze het gevoel te geven dat we samen moeten zorgen voor een fijne tijd.
Ieder kind heeft talenten en ieder kind is uniek. Als leerkracht wil ik deze talenten in kinderen ontdekken en helpen ontwikkelen, zodat ze trots kunnen zijn op wat ze kunnen en op wie ze zijn


Hilde Berkers
leerkracht groep 5
mail to: hilde.berkers1@prodas.nl 
Als leerkracht vind ik het belangrijk het beste uit anderen te halen en ook uit mezelf. Mijn uitgangspunt is: ‘energie geven, is energie krijgen!’. Kortom de wisselwerking tussen de groep en mezelf vind ik belangrijk. Woorden die bij mij passen zijn: ontspannen, opgewekt, luchtig, open en positief. 
  
Stephanie Maas
Leerkracht groep 6
mail to: stephanie.maas@prodas.nlIk zie de kinderen als ze binnenkomen. Ik verwelkom ze met een ‘goedemorgen’ en bied hen een luisterend oor. Ik ben hun begeleider en ondersteuner bij het werken, samen werken en bij conflicten. De kinderen brengen onderwerpen in en proberen zelf oplossingen te zoeken. Ik werk met complimenten, pluimen en stickers. Ik zie het goede in elk kind.

 

                                                                                                  

                                                                                   

                                                                                                                                                    Gerda van Dam 
                                                                                                                                                 
Leerkracht groep 8
                                                                                                                         mail to: gerda.vandam@prodas.nl
    
 


Ik speel in op wensen van kinderen, binnen bepaalde grenzen. Door naar de kinderen te luisteren, bereik ik saamhorigheid en een goede sfeer. Dit maakt ook dat de concentratie daarna weer terug is bij de kinderen. En het zorgt voor betrokkenheid.
                                                                                                     

Helmine Wijnen 
                                leerkracht groep 8 
mail to: helmine.wijnen@prodas.nl

 

In mijn klas vind ik het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen. Ik geef ruimte, luister en zie! Ieder kind is belangrijk en mag zichzelf zijn. Zelf heb ik veel plezier in wat ik doe en probeer door mijn enthousiasme en vrolijkheid dit ook over te brengen op mijn leerlingen. Door een andere draai aan lessen te geven, maak ik lessen leuker en zinvoller. Dit zorgt voor meer motivatie en enthousiasme. Samen werken we aan een geweldige toekomst!


Mieke Luijten                          
intern begeleider bovenbouw
mail to: mieke.luijten@prodas.nl                                                                            
 

Ik stel me flexibel en positief op. Ik geef kinderen de tijd en ruimte om zichzelf te zijn en om eigen keuzes te maken. Ik vind het belangrijk om samen plezier te maken!


Judith Tupker                        
onderwijsassistent
mail to: judith.tupker@prodas.nl
 
    

 
Ieder kind is creatief maar ieder kind uit dit weer op een andere wijze. De kinderen krijgen van mij een opdracht, binnen deze opdracht kunnen zij volledig hun eigen ei kwijt. Dit is iets wat ik erg belangrijk vind. Op het creaplein werken we aan verschillende domeinen, zowel tekenen, handvaardigheid, dans, drama, muziek en Relax Kids komen aan bod. Wat we doen is uitdagend en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.  
                                                       Nieke van der Sanden
                                                       Onderwijsassistent
                                                       mail to: nieke.vandersanden@prodas.nl