Waarom een ouderraad?
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei andere activiteiten plaats. Deze zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. De leerkrachten kunnen deze activiteiten niet alleen realiseren, daarvoor is ondersteuning van ouders nodig. In goed overleg zetten de ouderraad (OR) en de school verschillende leuke activiteiten op touw, waarbij de ouderraad een flink deel van de organisatie op zich neemt.
Wanneer u uw kind heeft aangemeld op onze school, bent u automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Deze organiseert, ondersteunt en bevordert binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook geeft de ouderraad soms gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad over schoolse aangelegenheden.
De ouderraad wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen en de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren.

Welke activiteiten?
De ouderraad en het team organiseren samen een aantal activiteiten. Dit gaat als volgt in zijn werk: Rondom verschillende activiteiten stelt de ouderraad werkgroepen samen. Samen met een leerkracht gaan de werkgroepen aan de slag met de verdere uitwerking van een activiteit, zoals het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse of de jaarlijkse sportdag.

De volgende activiteiten worden door de ouderraad door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:
  • De Bosdag
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval
  • Paasfeest
  • Sponsorloop
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse
  • Schoolreis
  • Versiergroep
Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de ouderraad regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de klassenouders, het Uiltje en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.
Uw hulp bij verschillende activiteiten wordt altijd zeer op prijs gesteld. De ouderraad en het team kunnen al deze waardevolle activiteiten immers niet alleen realiseren!

Wie zitten in een Ouderraad?
De ouderraad bestaat, naast het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, ook uit leden (ouders c.q. leerkrachten) die zitting hebben in de diverse werkgroepen, die binnen de ouderraad bestaan.
Ouderraadleden worden voor een periode van drie jaar gekozen en we vergaderen ongeveer acht keer per jaar.
Sandra van den Heuvel (Voorzitter)
Linda Nelemans (Penningmeester)
Marieke Bevers (Secretaris)
Bianca van de Bovenkamp
Rian van Griensven
Winanda van Ansem
Mieke Jansen
Linda Stoots
Karin Mirer
Paula Cleophas
Jolanda van den Elzen (namens de leerkrachten)

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er een ouderbijdrage per kind gevraagd (€ 10 in schooljaar 2017-2018). Voor kinderen die na 1 januari instromen is de bijdrage €5. U bent natuurlijk altijd vrij om meer te betalen. Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij leuke activiteiten organiseren.
Er is geld nodig voor onder andere: het huren van spellen en springkussens voor de Bosdag, Sint en pieten op school laten komen met een gevulde zak, een feestzaal afhuren met carnaval en zorgen voor iets te drinken en wat lekkers bij de verschillende activiteiten. In 2015 zijn er nieuwe school T-shirts en hesjes aangeschaft, zodat we goed en mooi herkenbaar zijn bij activiteiten zoals de sportactiviteiten op koningsdag, schooltoernooien, de avondvierdaagse en het schoolreisje. In schooljaar 2015-2016 is er nieuwe carnavalskleding gemaakt voor de kinderen van groep 8. Stof hiervoor is betaald door de ouderraad. Creatieve ouders, oma’s en andere vrijwilligers hebben meegeholpen met het maken.
Ook wordt een deel van de kosten voor het schoolreisje (busvervoer) door de ouderraad betaald.
 
Andere inkomsten en sponsoren
Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Dit kan doordat er ook nog andere inkomsten zijn. Zo hebben wij een container voor inzameling van frituurvet bij de kleuterlokalen staan. Een volle container brengt geld op voor de ouderraad. De opbrengt van de jaarlijkse fietsenbeurs in oktober gaat ook in de kas van de ouderraad. Verder zijn er bedrijven die de activiteiten financieel of in natura ondersteunen.  
 
De ouderraad is de volgende bedrijven zeer dankbaar voor hun sponsoring van onze activiteiten.
Wij hebben een beroep mogen doen op:
 
Sauce Company
Gebakkerij Jacobs
Jan Linders
Sint Janshoeve
Slagerij Bouwmans
Fietsenmaker Manders
Bankers gereedschappen
 
 
Beachflags zijn gesponsord door:
 
Dentro Interieurbouw
JKS Telecom
Van Bussel Schilderwerken
Stoots metselwerken
Bed en Breakfast Deurne
Bits
 
Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt, of een actieve(re) rol wilt spelen binnen de school door het ondersteunen van een werkgroep, neem dan contact met ons op. Dit kan door een ouderraadlid aan te spreken. Of stuur een mail naar ouderraad.tijluilenspiegel@prodas.nl zodat we contact met je op kunnen nemen.