Op onze school nodigen we kinderen van harte uit om mee te praten over wat er speelt en leeft. We hebben dit georganiseerd in de vorm van een leerlingenraad. Hiermee willen we het volgende bereiken:
  • Kinderen een eigen stem geven binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
  • Kinderen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
  • Betrokkenheid van de leerlingen bij de school bevorderen
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. Zowel de leerlingen als de school kunnen thema’s inbrengen tijdens de besprekingen. De leerlingenraad organiseert één activiteit per jaar.