In bepaalde gevallen is het mogelijk om (extra) verlof aan te vragen. In de schoolgids staan de mogelijkheden en voorwaarden beschreven.

Het formulier voor een verlofaanvraag kunt u hier downloaden.

Heeft u voor uw verlofaanvraag een formulier "Verklaring werkgever/zelfstandige' nodig omdat er geen vakanties mogelijk zijn vanwege het werk van een van de ouders dan kunt u hier het formulier downloaden.